del to i veiledningen til forex / valutahandel


Forex
Faguttrykk om Forex
Bakgrunn
Teknisk analyse
Lær Forex

Forex trading er risikofyllt. Bruk bare penger du kan ha råd til å tape.

Vi er uten ansvar for eventuelle feil og vi er ikke ansvarlige for eksterne linker.

Husk å lese reglene på de ulike handelssidene.


Å bestemme de relative verdiene

Det er de internasjonale valutamarkedene som i effekt setter de relative verdiene for valutaene.

Dette skjer gjennom enkelt kjøp og salg av valutaer. Hva folk er villig til å betale for å kjøpe, eventuelt selge en valuta for, avhenger av flere faktorer.

På dette tidspunktet behøver vi ikke analysere interaksjonene eller mekanikken i faktorene i detalj, eller hvorfor de har en betydning, men de inkluderer ting som:

? Renter i individuelle land;
? Globale, regionale og internasjonale økonomiske indikatorer;
? Marketstødighet (f. eks. politisk opprør);
? Internasjonal kreditt assessementer for et land eller dets største institusjoner;
? Valutasammenheng – noen valutaer og økonomier henger nært sammen på grunn av ting som økonomi, politikk og/eller geografi o.l., og derfor kan problemer med én valuta affektere en annen.
? Tilbud og etterspørsel som varierer pga handel
? etc

Så, for eksempel, hvis markedet ser nyheter som indikerer at framtidsvarselet for den amerikanske økonomien ser mørk ut, så KAN (ingenting er sikkert) dollarverdien synke relativt til andre valutaer.

valutapar


I dagens elektronsike 24/7 verden, er faktorene som affekterer en valutas relative verdi alltid i bevegelse, hvert eneste minutt. De er også veldig kompliserte i forhold til hvordan de fungerer i forhold til hverandre.

Profitt og tap

Hvis du kan kjøpe noe i dag og selge det i morgen for mer enn du betalte for det, så har du idéen bak profitt.

Dette grunnleggende prinsippet gjelder også valutaer.

Dette er hva kjernen i FOREX trading handler om – kjøp og salg av valutaer i et forsøk på å skape profitt.

Idéen er at hvis du

? Kjøper étt britisk pund for 1.15 euro og så
? selger det i morgen for 1.16 euro, så har du skapt en profitt på 1 cent, som kommer av de to valutaenes bevegelser på markedet relativt til hverandre.

Faktisk vil valutaenes bevegelser på markedet relativt til hverandre ofte være små over kortere tidsperioder, noe som betyr at enkle transaksjoner vil medføre en veldig beskjeden profitt.

Dette betyr to ting for deg som vil opparbeide en større profitt gjennom valutahandel:

? Det kan hende du må foreta et større antall transaksjoner;
? Du må benytte deg av større summer for å tillate større profitt (dvs, kjøpe og selge større mengder valuta)

Alikevel kan valuta gå både opp og ned relativt til hverandre, så spørsmålet gjenstår, hvordan kan du opprette deg en forutsigbar profitt?

Faktisk kan ingen FOREX trading garantere deg at hver eneste transaksjon vil skape en profitt. Alle som handler i valuta vil, på et eller annet tidspunkt, oppleve noen tap så vel som å gå i pluss, men nesten all FOREX trading opererer på noen statistiske prinsipper.

Når det gjelder profitt, så betyr dette at når du oppsummerer din valutahandels konto historie, så burde denne vise til at du har gått mer i pluss enn i minus – derav har du en solid og positiv profitt.

Vi kommer tilbake til hvordan du kan gjenkjenne hvilke handler du bør foreta snart.

Kapitler i forexkurset:| 1. Utgangspunktet | 2. Hva gjør kjøp av valuta annerledes? | 3. Å bestemme de relative verdiene | 4. Profitt og tap | 5. Hvordan fungerer valutahandel | 6. Hvordan tjene penger |
7. Konklusjon, neste steg, og terminologi |


©Forexguiden.no